Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren?

, Frits
20-8-2015, 12:16 uur

Iemand die hier ervaring mee heeft?

Het gaat me niet zozeer om de CH regels (net veranderd overigens) om in aanmerking te komen voor een CH paspoort, dat lukt allemaal wel.

Maar hoe zit het met de Nederlandse Staat? Ik herinner me dat de politiek een dubbel paspoort ter discussie heeft gesteld.

Betekent het dat ik mijn NL paspoort zou moeten inleveren? Indien het geval dan houdt het CH paspoort verhaal voor mij op.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Frits

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Maeva
20-8-2015, 13:53 uur

http://petities.nl/petitie/nederlanders-overzee-mogen-niet-v an-hun-staatsburgerschap-worden-beroofd#tabs

NL paspoort vervalt als men een Zwitsers neemt.

Zwitserland is niet tegen een 2 de nationaliteit, evenals Frankrijk, Spanje, Engeland etc.etc.,
mooi geregeld in Europa .. pfff ,de een wel.. de ander niet.

NL maakt het moeilijk.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Maeva

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Maeva
20-8-2015, 13:58 uur

Zie dat het niet opent... probeer deze van de ambassade Bern,


:http://zwitserland.nlambassade.org/producten-en-diensten/co nsular-services/nederlandse-nationaliteit/verlies-nederland se-nationaliteit.html

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Maeva

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Hans
20-8-2015, 14:37 uur

U kunt de Nederlandse nationaliteit van rechtswege verliezen als u ervoor kiest om een andere nationaliteit aan te nemen.

De regels voor meerderjarigen en minderjarigen voor het verliezen van de Nederlandse nationaliteit verschillen.

Verliezen Nederlandse nationaliteit meerderjarigen van rechtswege

Bent u meerderjarig, dan verliest u de Nederlandse nationaliteit van rechtswege, in onder andere de volgende gevallen:
Als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Dit geldt niet als: u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en daar ook woonde toen u die andere nationaliteit verkreeg;
u voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar aaneengesloten woonde in het land van die andere nationaliteit;
u getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit heeft.

Als u een dubbele nationaliteit had en u woonde minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden. (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.) U woonde in deze periode ook buiten de gebieden waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt. Dit geldt niet als: u van deze 10 jaren minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden heeft gewoond, of in een gebied waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt;
u de periode van 10 jaar niet heeft laten verstrijken. U heeft op tijd een nieuw Nederlands paspoort aangevraagd. Vanaf de dag dat u het nieuwe paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen.


Verliezen Nederlandse nationaliteit minderjarigen van rechtswege

Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit onder andere wanneer de Nederlandse ouder(s) de Nederlandse nationaliteit verliest.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Hans

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Walter
21-8-2015, 9:09 uur

Ook andersom is het zo: Toen ik,Zwitser, jaren geleden emigreerde naar Nederland,kreeg ik een mededeling,na 5jaar wonen en werken in NL,dat ik Nederlander mocht worden.Ik heb mij gemeld bij de Gemeente,Vreemdelingenpolitie. Daar werd mij medegedeeld,dat als ik NLer wil worden,mijn eigen,Zwitserse Nationaliteit moest opgeven!!! Dus ben ik uiteraard Zwitser gebleven! Over Discriminatie wil ik het verder niet hebben,dit ivm.een probleemloze ,dubbele Nationaliteit van Turken,Marokanen,enz.enz.!?
Ben blij dat ik mijn eigen Nationaliteit behouden heb!

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Veronica
22-8-2015, 7:36 uur

En dan te bedenken dat het éénnationaliteitenstelsel ingevoerd werd door de problemen met vooral Turken en Marokkanen, dus volken die hun eerste nationaliteit niet op kunnen doeken. Noemen ze het ook nog één regel voor iedereen, dus geen discriminatie.
Is het gek dat vertegenwoordigers van deze volken nu openlijk de grote criminelen zijn? Je kan ze niet eens uitzetten.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Veronica

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jo
24-8-2015, 8:18 uur

Walter: werd je opgedragen om officieel je zwitserse nationaliteit op te geven. Dus een Gesuch stellen bij de zwitserse staat? Dat vind ik wel erg brutaal (vooral tegen het licht van de landen die hun staatsburgers verbieden hun pas af te geven).

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Saskia
25-8-2015, 13:08 uur

Beste Walter, een Zwitser verliest nooit zijn nationaliteit. Nederland kan dat wel willen. Zelfs al zou je je CH nationaliteit opmoeten geven voor Nederland, dan heeft dit geen enkele waarde in CH. Je kunt zo weer een pas aanvragen. Zwitserland behandelt zijn expats veel beter dan Nederland dat doet.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Saskia

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jo
26-8-2015, 8:30 uur

Je hebt gedeeltelijk gelijk Saskia. In het geval van Walter moet hij bij de zwitserse autoriteiten officieel afstand doen van zijn nationaliteit voordat hij de nederlandse nationaliteit kon aanvragen. Je kan als zwitser dan je nationaliteit wel weer terugkrijgen, maar dan moet je wel aan een paar voorwaarden voldoen (o.a. sterke verbondenheid met zwitserland). Is een heleboel gedoe in ieder geval en kost een hoop geld. Ik begrijp wel dat Walter daar allemaal geen zin in heeft alleen maar om de nederlanders tevreden te stellen. Helaas berijken de rechtse politicie in nederland met de moeilijkheden juist het omgekeerde van wat ze eigenlijk willen (want degene die ze eigenlijk geen dubbele nationaliteit gunnen zijn degene die hun nationaliteit niet op kunnen geven).

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Frits
23-8-2015, 16:09 uur

Iedereen bedankt voor de reacties. Merci!

Het is allemaal wat dubbel. Enerzijds willen mensen die uit een 'bananenrepubliek' komen maar al te graag hun paspoort inleveren voor een CH- of NL paspoort.

De door de PVV aangewakkerde NL discussie over Marokkanen die hun NL paspoort dienen in te leveren, of in ieder geval moeten kiezen voor: of NL of Marokkaans paspoort, heeft ertoe geleid dat ook Nederlandse Staatsburgers in een totaal onvergelijkbare situatie, namelijk zij die wonen, werken en belasting betalen in het het buitenland, de Sjors zijn.

Overigens werkt het hele PVV verhaal in de praktijk niet (zoals zoveel PVV 'beleid' leuk op papier maar onuitvoerbaar) omdat Marokko weigert paspoorten in te trekken en een in NL geboren Marokkaan, NL Staatsburger is met recht op een NL paspoort. Volgens internationaal recht kun je een burger niet zo maar Staten-loos maken tenzij in vreemde krijgsdienst etc.

Ik had begrepen dat met name vanuit D66 (in het bijzonder vanuit de USA waar het verlies van je NL paspoort bijzonder nadelig uitpakt) er druk (lobby) wordt/werd uitgeoefend op de politiek om het 2e paspoort desondanks weer mogelijk te maken.

Echter laatste tijd niets meer over gehoord.

Hoe het ook zij, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om mijn NL paspoort in te leveren voor een CH paspoort.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Frits

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Veronica
24-8-2015, 3:34 uur

Er loopt die petitie (tot in september?) over behoud van het Nederlanderschap. Hij is opgezet door een groepje politici in de VS.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Veronica

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Walter
24-8-2015, 9:16 uur

Jo, de opdracht van de Vreemdelingenpolitie was,dat ik dit ook persoonlijk op de Zwitserse Ambassade in den Haag kon regelen.Daar kon ik dan een schriftelijke bevestiging krijgen,dat ik afstand had genomen van mijn Zwitserse Nationaliteit.Met dit Formulier moest ik mij dan weer melden bij de bovengenoemde NL-instanties,en kon ik een NL-Paspoort aanvragen! Dus,uiteraard niet gedaan. Met mijn permanente NL-verblijfs en arbeidsvergunning heb ik,behalve Stemrecht in NL,geen enkele nadelen ondervonden!En maakt het dus weinig uit,of je een NL-,of een CH-Paspoort hebt!

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Walter
26-8-2015, 9:20 uur

Jo,je hebt volkomen gelijk.

Saskia,Ik heb dit toen uiteraard uitgezocht en rondgebeld.
Op de Zwitserse Ambassade en ook bij de Instanties in Zwitserland werd mij verteld,dat ik dus 2x over moest nadenken om mijn Zwitserse Nationaliteit op te geven,wat volgens hun wel mogelijk was,!
En,ook wat Jo zegt,om later weer de Zwitserse Nationaliteit aantevragen,is een langdurige en moeilijke Weg.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Veronica
28-8-2015, 1:19 uur

Bovendien heb je dan twee nationaliteiten en als NL daarachter komt, dan word je weer voor de keus gesteld. Of hij wordt misschien gewoon ingetrokken wegens bedrog.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Veronica

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Eva
10-9-2015, 11:18 uur

Een aan het thema gerelateerde vraag. Ik ben nederlandse en ben met een zwitser getrouwd. Mijn dochter heeft op het moment alleen nog de zwitserse nationaliteit. Ik ben ervan uit gegaan dat ik voor haar ook een nederlands paspoort aan kan vragen, en zij du dubbelburger kan zijn, aangezien haar ouders verschillende nationaliteiten hebben. Klopt dit?

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Eva

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jo
10-9-2015, 11:38 uur

Verkrijging Nederlanderschap van rechtswege

Het Nederlanderschap van rechtswege kan onder meer op de volgende wijzen worden verkregen:

Door geboorte van een kind van een Nederlander. Een persoon, die geboren is op of na 1 januari 1985 met Nederlandse vader of moeder is een Nederlander bij de geboorte. Het is irrelevant waar het kind geboren is. Een kind van een ongehuwde Nederlandse vader en een niet-Nederlandse moeder moet worden erkend door de Nederlandse vader voor de geboorte, zodat het kind een Nederlands onderdaan is bij zijn of haar geboorte. Vóór 1 april 2003 kon een bevestiging gegeven worden na de geboorte. Sindsdien kunnen kinderen, die niet vóór de geboorte erkend worden, de Nederlandse nationaliteit verwerven via de optieprocedure of door het verkrijgen van een bewijs van het vaderschap via de rechter. In het laatste geval krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit met terugwerkende kracht, sinds zijn of haar geboorte.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Zwitsers paspoort behouden, NL paspoort inleveren?

, Edmee white
29-3-2016, 11:27 uur

Ik heb een NL paspoort (geboorte) en een CH paspoort (huwelijk).
Ik woon nu in Spanje , Tenerife als resident.
Mijn NL paspoort verloopt volgend jaar. Dan will ik mijn NL paspoort vernieuwen maar wil mijn CH pass behouden.
Woon in het buitenland meer als 18 jaren. Heb 10 jaar in CH gewoont en ben nu gescheiden.
Kan ik mijn CH pass behouden?

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Edmee white

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jo
29-3-2016, 11:46 uur

Het zwitserse burgerrecht kan je alleen afgenomen worden als je het 'Ansehen des Landes erheblich verletzt' en dan alleen als je ook nog een andere nationaliteit hebt. Dus zolang je een brave burger bent, kan je je zwitserse nationaliteit niet verliezen. Zwitserland is daar toleranter als nederland.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Edmee white
30-3-2016, 18:07 uur

Kan ik dan ook mijn NL pas behouden als gescheiden zwiterse?

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Edmee white

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jo
31-3-2016, 8:11 uur

In principe niet. Er zijn wat haakjes als je het door huwelijk hebt verkregen. Dit om te voorkomen dat mensen alleen maar gaan trouwen om makkelijker een zwitserse pas te krijgen en dan weer gaan scheiden. Als je je pas door huwelijk hebt verkregen bestaat er een frist van 5 jaar. Als je binnen deze 5 jaar weer gaat scheiden, wordt er vanuit gegaan dat je dus alleen getrouwd bent voor de CH pas. Dit is wat eenvoudig uitgelegd, er zijn natuurlijk nuances.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jackie
1-4-2016, 17:12 uur

Als gescheiden, niet in Zwitserland woonende nederlandse, vall je nu buiten de uitzonderingen voor dubbele nationaliteiten van Nederlanders. Maar je kan het zeker op de site van de Ambassade nakijken.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jackie
1-4-2016, 20:22 uur

Als gescheiden, niet in Zwitserland woonende nederlandse, vall je nu buiten de uitzonderingen voor dubbele nationaliteiten van Nederlanders. Maar je kan het zeker op de site van de Ambassade nakijken.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Veronica
10-5-2016, 22:11 uur

In het Algemeen Dagblad van vandaag
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4297 896/2016/05/10/Overheid-vaag-over-verlies-Nederlanderschap. dhtml

Overheid vaag over verlies Nederlanderschap
anp,redactie − 10/05/16, 10:42 − bron: ANP
© ANP.

De overheid informeert Nederlanders onvoldoende over het mogelijke verlies van het Nederlanderschap. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet dat door het ontbreken van voorlichting sommige mensen hun Nederlanderschap verliezen zonder het te weten.

Wie een andere nationaliteit aanneemt, verliest het Nederlanderschap. Sommigen mogen wel twee nationaliteiten hebben, maar verliezen het Nederlanderschap als zij niet binnen tien jaar hun paspoort vernieuwen. Een vrouw die dit overkwam, klaagde omdat ze van niks wist, staat in het rapport van de ombudsman.

Veel mensen denken dat het om een geboorterecht gaat dat nooit verloren gaat. Voor degenen die ongemerkt en ongewild toch het Nederlanderschap verliezen, moet een snelle mogelijkheid komen het terug te draaien, aldus de ombudsman.

Volgens Van Zutphen kan het verlies van het Nederlanderschap hard aankomen. 'In de eerste plaats is het emotioneel. Mensen voelen zich Nederlanders, het voelt als verlies van een deel van jezelf.'

Aan de andere kant spelen ook praktische problemen. 'Wil iemand weer permanent in Nederland gaan wonen, bijvoorbeeld om voor hulpbehoevende ouders te zorgen, dan gaat dat niet zomaar.' En dan is er nog het juridische aspect. Mensen die de nationaliteit verliezen hebben geen recht meer op bepaalde uitkeringen, of hulp van de ambassade.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Veronica

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Joop
7-11-2017, 9:19 uur

Als Nederlander en bezitter van een Aufenthaltbewilligung B, kreeg ik vandaag, 07.11.2017, een brief dat ik tot 31 dec 2017 als Zwitser kan inburgeren, hierna niet (nooit) meer. Als ik dus ooit Zwitser will worden, moet ik het nu doen. Ik werk en woon er al 4 jaar, en ben getrouwd met een Zwitserse vrouw (al 2 jaar), maar ik moet zeggen dat ik de voordelen ervan niet zo snel zie, behalve dat je kan stemmen hier. Ik heb er een paar vragen over:

- kan ik, omdat ik getrouwd ben met een zwitserse, toch beide nationaliteiten hebben? en (hoe) komt Nederland er überhaupt achter dat ik evt. hier (ook) Zwitser ben geworden?

- wat zijn de voordelen van het hebben van de Zwitserse nationaliteit?

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Joop

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Jackie
7-11-2017, 16:00 uur

Met 4 en 2 jaar voldoe je niet aan de voorwaarden om „erleichtert eingebürgert“ te worden. Als je dit niet weet en ook niet de redenen waarom je een zwitserse paspoort will hebben, hoef je he daar ook verder geen gedachtes over te maken.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Marja
9-11-2017, 10:38 uur

Afgezien van wat Jackie zei, de ambassade komt er altijd achter want je kunt bij de aanvraag van een NL pas geen Aufenthaltsbewilligung aantonen.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Josje
9-11-2017, 21:38 uur

1 paspoort is ook genoeg toch. Als je weer terug gaat naar Nl vraag je daar weer een paspoort aan

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Josje

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, veronica
21-11-2017, 10:50 uur

En dan moet je op inburgeringscursus en niet verbaasd zijn als je zakt voor het examen. In den beginne zijn er wat examenvragen getoond.

Foto. Wat is dit? Tja, volgens mij een korrelig beeld van een weg op een dijk, maar dat stond niet in het rijtje keuze-antwoorden. Wat nu?

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar veronica

Re: Verkrijgen van een Zwitsers paspoort, NL paspoort inleveren

, Mirjam
21-11-2017, 11:38 uur

Daarbij is het Zwitserse paspoort veel goedkoper.....Als je het eenmaal hebt....
En word je vriendelijker behandelt.....

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Mirjam
terug

Reageer


Het bericht waarop je wilt reageren:Onderwerp (verplicht, typ het onderwerp van je reactie in):


Bericht (verplicht, maximaal 5000 tekens):


Naam (verplicht):


email address


E-mail (als je dit invult kunnen mensen rechtstreeks op je reageren, maar je e-mailadres komt niet op de site te staan):


Laat het mij via email weten, als er een reactie wordt gepost bij dit onderwerp.
Laat het mij altijd via email weten, als er in dit forum geschreven wordt.

  


terug