Bedrijf beginnen in CH

, Rieneke
4-8-2008, 19:59 uur

Hallo,
Wij (gezin met 2 kinderen) willen graag naar zwitserland verhuizen. We zijn geen expats, we zullen dus zelf voor een baan een bewilligung moeten zorgen.
Mijn man heeft van zijn huidige werkgever wel een aanbod gekregen: als hij zijn eigen adviesbureau begint dan willen zij hem wel inhuren. Wij hopen met dat eigen bedrijf een bewilligung te krijgen zodat we kunnen verhuizen. We hebben echter geen enkele ervaring met het opzetten van een bedrijf en vinden voornamelijk info over als je al in CH woont en dan je bedrijf begint. Is er iemand die ervaring heeft met opzetten van een bedrijf in CH als je nog in NL woont? Of kennen jullie iemand of een bedrijf dat ons kan helpen?
Wij hebben wel verschillen zgn. treuhandler gevonden, maar zover ik begreep moeten we die niet hebben...? Alle info is welkom!

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Rieneke

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Roger
5-8-2008, 10:41 uur

Hallo Rieneke

Als buitenlander een bedrijf in Zwitserland te beginnen is heel erg moeilijk, je hebt daarvoor een niederlassungs bewilligung C voor nodig en deze krijg je normaal gesproken eerst naar 6 jaar in Zwitserland met een B bewilligung gewerkt en gewoont te hebben (vroeger was dat 10 Jaar).

Wat wel mogelijk is is dat als je in Nederland een bestaand bedrijf hebt een zogenaamde Zwitserse Niederlassung te openen als je kunt aantonen dat je zaak voldoende kapitaal heeft zodat je niet op de Zwitserse autoriteiten terug hoeft te grijpen.

Het eenvoudigste voor jullie om inlichtingen te krijgen over het op zetten van een eigen bedrijf in zwitserland als je direkt uit Nederland komt is kontakt op te nemen met de Nederlandse Ambassade in Bern afdeling Economische Zaken (Handelskantoor)

Met vriendelijke groeten

Roger Adolfsen

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Roger

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Willem-Jan
5-8-2008, 15:26 uur

O.a. op een ander forum kun je veel meer info vinden:
http://www.englishforum.ch/business-entrepreneur/
Dan vind je o.a. ook dat wat Roger schrijft niet waar is. Je hebt GEEN permis/Aufenthaltsbewilligung C meer nodig om een eigen bedrijf te beginnen in Zwitserland.

Het maakt ook niet uit of je al in CH woont of niet, omdat een EU ingezetene door het vrij verkeer van personen gelijk staat aan iemand met een CH-paspoort. Je zal dus altijd aan dezelfde eisen moeten voldoen als een Zwitser die voor zichzelf begint, en die eisen zijn niet zo hoog.

Sterker nog, het is me toevallig vorige week nog door een Zwitserse advocaat geadviseerd wat ik moet doen om een eigen consultancy te beginnen in Zwitserland. Het is bijna nog makkelijker dan in Nederland.

Groeten,
Willem-Jan (permis B, binnenkort zijn 2e)

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Willem-Jan

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Walter
5-8-2008, 16:25 uur

dus iedere ...,kan zonder problemen gewoon een bedrijf beginnen in CH??!!
geen opleiding,diplomas,financien enz.enz.,nodig??!!ha,ha,laat me niet lachen!!

reageer op dit bericht in het forum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Willem-Jan
5-8-2008, 17:28 uur

@Walter
Hmm, lezen blijft een lastig vak... ;-)
Ik schreef dus: 'Je zal dus altijd aan dezelfde eisen moeten voldoen als een Zwitser die voor zichzelf begint...' Oftewel als een Zwitser zijn diploma's moet hebben voor het beginnen van een bedrijf in een bepaalde branche moet een EU bewoner die ook hebben.
Voor non-EU buitenlanders gelden weer andere regels, maar daar hebben we het hier niet over.

Freelancen kan altijd en voor een eigen bedrijfje hoef je slechts 20.000 Frank mee te brengen. Met een goed businessplan kan je dat echter van de bank krijgen. Welcome to the real world, Walter!

Dus ja, ik laat je van harte lachen, want volgens mij zit je er een beetje naast met je ideeën hoe het tegenwoordig reilt en zeilt in CH qua ondernemerschap. Deze vrijheid heeft ook als gevolg dat Zwitserland heel erg hoog scoort in aantrekkelijkheid voor ondernemingen: voor ongeveer 400 miljoen mensen (alle bewoners van EU landen + Zwitserland en andere EFTA landen) is het daar vrij makkelijk een bedrijf te beginnen.

Groeten,
Willem-Jan

PS Walter, was jij het ook niet die Ralph 3 jaar geleden zo ongeveer een faillissement toedichtte?

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Willem-Jan

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Walter
6-8-2008, 9:02 uur

Nee hoor Willem-Jan,
Kan inderdaad zijn,dat ik betreffende de CH-wet een beetje achterloop hoor.
Ik ben als Zwitser al heel lang in NL gezeteld,had in NL zelf een eigen succesvol bedrijfje,ben 10 jaar geleden ermee gestopt,(verkocht,)en geniet nu van het leven.
En : Ralph ken ik helaas niet.(ik hoop dat hij in CH het ook goed doet,en als hij keihard werkt,kan hij mischien ook op zijn 50.e stoppen met werken?!)
Groeten van een levensgenieter.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Marion
5-8-2008, 16:10 uur

Hoi Willem-Jan,
Even uit pure nieuwsgierigheid: waarom je tweede Permis B en niet je Niederlassungsbewilligung?

reageer op dit bericht in het forum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Willem-Jan
5-8-2008, 17:18 uur

Omdat ik al (bijna) 5 jaar assistent ben aan een universiteit. Zo'n aanstelling telt niet mee voor de jaren die je verzamelt voor een permis C, omdat er ook geen contingent voor is (maar een universiteit is toch altijd wel beperkt in haar middelen, van staatswege).
Een dezer weken moet ik dus even langs bij het buitenlandergedoe van gemeente Lausanne om een nieuwe permis B af te gaan halen en daarvoor heb ik alle formulieren al netjes thuis gekregen. Ze weten namelijk dat mijn contract voorlopig nog doorloopt.
Maar omdat ik wel al bijna klaar ben met mijn promotie en me dus aan het oriënteren ben op de toekomst, werd ook geopperd een eigen bedrijf op te richten. Vandaar dus dat ik in deze materie gedoken ben en wat vrienden heb aangesproken daarover. Daaruit bleek dus geen permis C meer nodig te zijn.

Hopelijk geeft dit antwoord op je vraag.

Groeten,
Willem-Jan

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Willem-Jan

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Marion
5-8-2008, 17:39 uur

Ja hoor! Wel jammer dat het niet meetelt voor je 'C', niet dat het waarschijnlijk al teveel zal uitmaken. Succes als je eventueel een iegen bedrijf begint!

reageer op dit bericht in het forum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Willem-Jan
5-8-2008, 17:44 uur

Tsja, ik heb inmiddels gemerkt dat er voor wat mijn levensvrijheid in CH betreft geen verschil meer is tussen een EU/EFTA-B vergunning met een vast contract bij een grote werkgever of een C.

Er is trouwens nog een andere optie. Een bekende van me heeft zijn eigen bedrijf (met ongeveer 10 werknemers) en heeft me aangeboden als ik voor mezelf wil beginnen, dat hij me 'in dienst' neemt en zijn administratief medewerker de administratieve rompslomp van me over laat nemen voor slechts een paar procent (de universiteit snoept normaal altijd minstens 27% weg van contracten).

Groeten,
Willem-Jan

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Willem-Jan

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Roger
6-8-2008, 16:14 uur

Hallo Willem-Jan

Voordat je met scherp gaat schieten lees eerst eens onderstaands door

Werken in Zwitserland
Sinds de inwerkingtreding van het bilaterale akkoord betreffende het vrije personenverkeer tussen de EU en Zwitserland in 2002, is er sprake van een liberaler personenverkeer tussen de oude EU-lidstaten en Zwitserland dan voorheen. In 2005 stemde de Zwitserse bevolking voor een uitbreiding van dit akkoord naar de nieuwe EU-lidstaten. Deze uitbreiding in het akkoord is echter nog niet geratificeerd. De voorwaarden waaraan EU-burgers moeten voldoen om in Zwitserland te kunnen werken zijn versoepeld. Op 1 juni 2007 begint een proefperiode van ongeveer twee jaar waarin het volledig vrije personenverkeer wordt getest. Uiteindelijk zou het personenverkeer per 1 juni 2014 volledig vrij moeten zijn.
Hieronder een aantal punten uit de momenteel geldende regels:
Om een baan te zoeken in Zwitserland heeft u de eerste drie maanden geen verblijfsvergunning nodig. Heeft u dan nog geen baan gevonden, kunt u een vergunning voor 3 maanden aanvragen. Deze vergunning kan tot uiterlijk 1 jaar verlengd worden, indien u kunt bewijzen dat u voldoende moeite heeft gedaan een baan te vinden;
Bij sollicitaties mag officieel geen onderscheid meer gemaakt worden tussen Zwitsers en EU-burgers;
Werknemers, die voor een periode van maximaal 90 dagen voor bedrijven uit de EU werkzaamheden in Zwitserland uitvoeren, hebben geen vergunning nodig. Het verblijf van de werknemer(s) en de werkzaamheden moeten wel bij de gemeente gemeld worden;
Voor contracten met een duur van 3 maanden tot 1 jaar wordt een vergunning voor de duur van het contract afgegeven. Indien u een verlenging van het contract krijgt of een andere baan vindt, krijgt u een nieuwe vergunning, zonder dat u eerst het land moet verlaten;
Jaarlijks wordt een maximaal aantal werkvergunningen met een geldigheidsduur van 5 jaar afgegeven. Indien u een baan gekregen heeft, dient u zelf bij de gemeentelijke vreemdelingenpolitie een vergunning aan te vragen. Zolang het bovengenoemde maximale aantal nog niet bereikt is, ontvangt u uw vergunning;
Dit geldt zowel voor werknemers als mensen die zich zelfstandig in Zwitserland willen vestigen.

Voor zelfstandige ondernemers gelden aparte regels wat betreft de voorziening van het eigen onderhoud en de ziektekostenverzekering. Overigens krijgen zelfstandige ondernemers eerst een tijdelijke vergunning van 6 tot 8 maanden, waarna deze voor 5 jaar verlengd kan worden, indien de ondernemer aan de door Zwitserland gestelde voorwaarden voldoet.


deze gegevens zijn niet van mij maar van de Nederlandse Ambasade waar ik Rieneke naartoe gestuurd hebt

Dus de volgende keer even goed nadenken voor dat je iets op papier zet

PS als je geld wilt lenen om een eigen Zaak te beginnen en je vergunning niet definitiev is, zou ik van jou wel eens die bankadressen willen hebben waar je dat geld kunt krijgen

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Roger

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Milou
6-8-2008, 18:10 uur

Wat wil je hiermee zeggen Roger?

Dat zelfstandig ondernemers eerst een tijdelijke vergunning krijgen?

Daarmee heb je jouw standpunt van hierboven over het moeten hebben van een C-Bewilligung om een eigen bedrijf op te zetten, nog niet kunnen onderbouwen.

Ben waarschijnlijk te dom of ongeduldig om je stukje te lezen.

Milou
P.S. Moest overigens na de toegestane 3 maanden baan zoeken, zonder succes meteen voor 3 maanden het land uit. Klopt dus niet helemaal wat de NL-ambassade schrijft over aantonen, dat je genoeg moeite hebt gedaan. Daar hadden ze namelijk geen boodschap aan hier in Bern. Merk wel vaker, dat de informatie van de NL-ambassade te wensen over laat.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Milou

Re: Bedrijf beginnen in CH

, ralph
7-8-2008, 1:11 uur

Hi Willem-Jan, Roger, Milou en natuurlijk Rieneke..

Voor dat ik - niet voor de eerste keer - mijn eigen ervaringen en handelswijze wil uitdrukken.. gaat een ondernemer in spé, net als in NL, geheel kostenloos en vrijblijvend eerst eens naar de Kvk, in welk land dan ook.. ambassades en consulaten zijn er voor hele andere dingen..

Wil je een zaak(je) in CH beginnen heb je twee opties ..

1. Of je woont in c.q. verhuist naar CH en dient daar een verzoek voor een B-BEWILLIGUNG in bij het AMIGRA (Amt voor Migration) in het kanton waar je woont onder bijvoeging van..

a. businessplan
b. curriculum vitae
c. bewijs van voldoende middelen
d. een huurcontract (of intentieverklaring) van een bedrijfsobject
e. een kopie van een geldig reisdokument (paspoort of identiteitskaart)
f. afhankelijk van je soort business de eventueel vereiste diploma´s etc.

Vervolgens kun je elke rechtsvorm kiezen, zij het éénmanszaak (einzelfirmen), gmbh (bv) of AG (aktiengesellschaft = soort N.V.)

Variant bij de éénmanszaak is bovendien nog de Cooperative Gesellschaft, wat nog het meeste lijkt op de nederlandse V.o.f.

2. Je wilt een bedrijf beginnen in CH maar niet in CH wonen.. dat kan ook:
In dit geval zul je een ingezetene van CH (met tenminste een B-Bewilligung) moeten vinden die met jou een gmbh of AG wil opzetten.. voor de rest gelden de voorwaarden a. t/m f. uit punt 1., maar dan voor beide personen..

Mijn eigen ervaring: een éénmanszaak in het kanton Luzern, zoals in optie 1 beschreven onder bijvoeging van..

a. een aardig businessplan
b. een c.v.
c. een bewijs van voldoende middelen (20 mille bleek genoeg in mijn geval, maar iets meer is van harte aan te raden)
d. een huurcontract voor een bedrijfsobject
e. een geldig reisdokument
f. diploma´s deden niet ter zake

.. was in 10 dagen rond, zonder tussenkomst van een treuhand, een ambassade, of wie dan ook..

mijn eerste onderneming in NL kostte mij wezenlijk meer moeite om juristisch gezien van de grond te krijgen..

Fazit/De Facto: als je aan bovenstaande voorwaarden kunt voldoen en je wil per sé je eigen onderneming in CH.. in max. 3 weken en 2 ruggen CHF (dat zijn ca. 1300 euri) regel ik het voor je.. je zult dan echter wel gedurende die 3 weken (en daarna tenminste op papier) in CH aanwezig moeten zijn..

.. leuker kan ik het niet maken, gemakkelijker wel..

met vriendelijke groet

ralph

p.s. ik ben zwaar benieuwd of ik bij deze een nieuwe markt heb aangeschneden..

stuur een privé-bericht naar ralph

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Roger
7-8-2008, 10:19 uur

Hallo Milou

Precies, als buitenlandse zelfstandige ondernemer krijg je eerst een provisorische bewilligung die dan voor 5 jaar verlengt word met een B bewilligung en als dan alles goed is krijg je de Niederlassung (C). Eerst als je de definitive Niederlassung hebt ben je inprinciepe gelijk gesteld en heb je dezelfde rechten en plichten als een Zwitser (alleen het stemrecht heb je niet).

Het is mischien voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen maar als je een eigen bedrijf in zwitserland wilt op zetten kom je met Sfr. 20000.-- echt niet erg ver, wel kom je met dat geld als handwerker mischien aan de bak. Als je moet investeren in maschines, dekoratiemateriaal, reklamemateriaal, winkelinrichting, kantoorinrichting, auto, leverwagen ect kun je voor jezelf uitreken wat je naast je eigen levensonderhoud inkl ziektekosten, huur, AHV en belasting voor het begin nodig hebt.

Ik zelf zit ook al 13 jaar in de zakenwereld en ik ken echt niemand uit mijn omgeving die veel geld investeerd voor zijn eigen zaak als hij geen Niederlassung heeft, laat staan de banken investeren in jouw zaak zonder dat je alles 3 voudig afgezekerd hebt.

En daar zijn wij nu weer bij het begin van het verhaal, dat het erg moeilijk is als buitenlander direkt uit nederland hier een eigen bedrijf te beginnen.

PS ook Ralph was al hier een tijdje in Zwitserland toen hij zijn eigen zaak begon

stuur een privé-bericht naar Roger

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Willem-Jan
7-8-2008, 12:40 uur

@Roger.

> Het is mischien voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen maar als je
> een eigen bedrijf in zwitserland wilt op zetten kom je met Sfr. 20000.-- echt
> niet erg ver, wel kom je met dat geld als handwerker mischien aan de bak.

Het grootste deel van de consultingbedrijfjes is op die 20.000 Frank regel gebaseerd.

> Als je moet investeren in maschines, dekoratiemateriaal,
> reklamemateriaal, winkelinrichting, kantoorinrichting, auto, leverwagen ect
> kun je voor jezelf uitreken wat je naast je eigen levensonderhoud inkl
> ziektekosten, huur, AHV en belasting voor het begin nodig hebt.

Half Zwitserland verdient zijn geld in de tertiaire sector en we hebben het ineens hier over stoffelijke zooi. In de eerste post van dit draadje staat 'eigen adviesbureau'. Voor 20.000 Frank is het kantoor meerdere keren ingericht...

> Ik zelf zit ook al 13 jaar in de zakenwereld en ik ken echt niemand uit mijn
> omgeving die veel geld investeerd voor zijn eigen zaak als hij geen
> Niederlassung heeft, laat staan de banken investeren in jouw zaak zonder
> dat je alles 3 voudig afgezekerd hebt.

Ik ken er zo 8 die dat wel hebben. Voor 20.000 Frank en een goed businessplan heb je in no time een persoonlijke lening. Is het je opgevallen dat de man van Rieneke zijn bedrijfje nog niet opgericht heeft, maar wel al een klant heeft?

> En daar zijn wij nu weer bij het begin van het verhaal, dat het erg moeilijk > is als buitenlander direkt uit Nederland hier een eigen bedrijf te beginnen.

Lastig misschien, maar niet onmogelijk.

> PS ook Ralph was al hier een tijdje in Zwitserland toen hij zijn eigen zaak
> begon

Maar ook Ralph begon zijn zaak in een periode dat er nog geen vrij verkeer van personen was. Dat is nu juist de hele verandering waar ik hier op probeer te wijzen. Het is niet meer zoals 13 jaar geleden, het is niet meer zoals 2 jaar geleden. Het is anders.

stuur een privé-bericht naar Willem-Jan

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Willem-Jan
7-8-2008, 12:29 uur

> Voordat je met scherp gaat schieten lees eerst eens onderstaande door

Met plezier, om de fouten eruit te halen (het is en blijft de NL-ambassade en dat zijn over het algemeen geen ondernemers, laat staan de K.v.K.)

> Werken in Zwitserland
(even maar geknipt in allemaal dingen die wel zullen kloppen).
Jaarlijks wordt een maximaal aantal werkvergunningen met een geldigheidsduur van 5 jaar afgegeven.

Helaas helaas, hier zit de ambassade er compleet naast:
http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/themen/schweiz_-_eu/aufe nthalt_der_eu/eu-17_efta/information_zum_ende.html valt te lezen:
'Aufenthalte von mehr als drei Monaten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit unterliegen auch weiterhin der Bewilligungspflicht, sind aber von den Höchstzahlen ausgenommen.'

>Deze gegevens zijn niet van mij maar van de Nederlandse Ambassade waar ik Rieneke naartoe gestuurd hebt.

De Zwitserse Kamer van Koophandel of een advocaat had beter geweest.

> Dus de volgende keer even goed nadenken voor dat je iets op papier zet
Was jij het niet die iets zei over een Permis C? Spiegel? Pot, ketel? Enz.

> PS als je geld wilt lenen om een eigen Zaak te beginnen en je vergunning niet definitief is zou ik van jou wel eens die bankadressen willen hebben waar je dat geld kunt krijgen

Heb je het stuk van Ralph gelezen? Goed businessplan = geld lenen mogelijk.

Groeten,
Willem-Jan (leeft niet 13 jaar geleden, maar nu...)

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Willem-Jan

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Roger
7-8-2008, 13:49 uur

Wiilem Jan

Hoelang kun jij leven van Fr. 20000.-- als je eigen levensonderhoud ( gezin met twee kinderen), prive huur, zakelijke huur(inkl depot), eigen AHV, belasting, BTW, Krankenkasse, treuhänder, telefoon/fax, Internetaansluiting, auto, verzekeringen en je kantoor inrichting (in het geval van een adviesburo) enz.

Om een vergunning te krijgen moet je dit wel aan kunnen tonen vrije personenverkeer of niet. Ook moet je je als zelfstandige bij de AHV aanmelden en voordat deze je anerkennen als zelfstandige moet je wel het een en ander kunnen nawijzen, een klant is nog steeds geen annerkennung.

Ik heb nooit gezegd dat het onmogekijk is maar wel lastig en niet gemakkelijk.

Ik zou zeggen droom leuk verder en probeer je zelf ook eens zelfstandig te maken, dan zul je zien dat je geld niet zo eenvoudig binnen komt als aan de universiteit. Kortom geloof je bekenden die je alles vertellen en hopenlijk halen die bekenden als problemen hebt ook weer uit de sloot.


PS een inschrijving bij de kamer van koophandel is niet verplicht (eerst vanaf een bepaalde omzet die van branche tot branche verschillend is dwingen ze je in teschrijven)
Verplicht is de aanmelding bij de MwSt (vanaf Fr.75000,-- omzet) en de Boekhoudingsplicht (vanaf Fr. 70000,-- omzet) maar van Fr. 70000,-- omzet (geen winst) kun je volgens mij met een familie met 2 kinderen niet overleven.

stuur een privé-bericht naar Roger

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Wim 2
7-8-2008, 17:03 uur

Je kunt natuurlijk in Zwitserland een bedrijf oprichten ook al woon je er niet. Ik denk dan eerder aan een AG. Zwitserland leeft van dit soort brievenbus firma's.
Er is echter geen automatische garantie dat je ook voor je eigen AG mag gaan werken. Tenzij je dat onderhandelt hebt met de autoriteiten in het kanton.

Als het economische overwegingen zijn waarom je denkt dat Zwitserland beter is, dan denk ik dat er andere landen en constructies zijn die veel meer geld in je portemonnee laten zitten.

reageer op dit bericht in het forum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Hans
7-8-2008, 19:15 uur

Hallo wim

Ik ben het helemaal met jou en natuurlijk met Roger eens, zeer waarschijnlijk weet willem jan niet waarom het in het leven gaat.

Ook ik woon al een paar jaartjes in zwitserland en ben ook ondernemer en als alles zo makkelijk zou gaan als willem jan zegd, dan ben ik wel ontzettend dom.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Hans

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Rieneke
7-8-2008, 21:21 uur

Hallo aallemaal,

Allereerst bedankt voor alle reacties. Misschien moet ik onze situatie nog wat verduidelijken. Wij willen dit bedrijf beginnen omdat we in CH willen gaan wonen. Het is voor ons een optie naast rechtstreeks solliciteren. Omzet is ons probleem niet want we hebben een klant (mijn mans huidige werkgever) die genoeg betaalt om van te leven (inderdaad meer dan 70000) en we krijgen ook de benodigde spullen (computer e.d.). We hebben ook (nog) geen buissnesplan want we willen het bedrijf alleen maar zodat mijn mans huidige werkgever ons kan inhuren. Hij (mijn man Peter) wil zodra we in CH wonen ook weer verder solliciteren in de hoop dat een baan vinden makkelijker gaat als je al in CH woont. Het bedrijf is dus meer een soort adviesbureau. Peter blijft in feite doen wat hij nu in NL doet (= Database aministrator,een soort programmeur) en ook voor hetzelfde bedrijf alleen vanuit CH.We wisten al dat het niet eenvoudig zou zijn en dat we een buissnesplan nodig hebben. We willen niet op een vergunning van 3 maanden ons huis verkopen en verhuizen met 2 kids. We wilden liever het bedrijf en dus ook een B permis vanuit NL regelen en dan verhuizen. Dan hebben we wat meer zekerheid. Ik begrijp dat het latig gaat worden en daarom zijn aanvullende tips nog steeds welkom. Alavast bedankt!

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Rieneke

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Wim 2
8-8-2008, 2:51 uur

Begin dan :

1) Een kanton uit te zoeken waar je wilt wonen. Helaas maak je meestal de beste kans in het minst gezellige kanton. Welke taal wil je spreken.
2) Probeer daar een redelijk geprijsde accountant en juridisch adviseur te vinden om vast te stellen wat de beste juridisch vorm voor je Fa moet worden
3) Laat hun of eventueel ga samen met de kantonnale autoriteiten praten of ze een aanvraag voor een werk vergunning willen ondersteunen.
Ze willen natuurlijk weten wat je motivatie is, de vooruitzichten, ga je banen creëren. Hoeveel geld neem je mee. Wat zijn Peter zijn kwalificaties, zijn er gelijkwaardige personen in Zwitserland zonder werk of zijn er juist veel bedrijven die zijn specialisatie zoeken en niet vinden.

Ik ben overigens een beetje huiverig dat jullie je alleen baseren op de huidige Nederlandse werkgever. Of Peter heeft zulke kwalificaties dat zij hem niet kunnen laten gaan, of ze beginnen meteen een vervanger te zoeken, omdat Peter toch naar een andere baan gaat uitkijken. Wat je overigens prima vanuit Nederland kunt doen.

Verkijk je niet op Zwitserland. Heerlijk land, prima voor de vakantie, maar als je moet werken een land als alle andere landen. Je komt alleen aan, geen opvang van een bedrijf. Geen ondersteuning van in de omgeving wonende familieleden. Het is niet het paradijs wat de achterblijvers in Nederland denken

reageer op dit bericht in het forum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, ralph
8-8-2008, 4:08 uur

voor de duidelijkheid.. ik heb nergens geld geleend om mijn bedrijfje te kunnen beginnen.. die 20 mille was gespaard en dat was het dan ook..

en mijn bedrijfje bestaat na 2,5 jaar nog steeds (sorry Walter), en niet bepaald dankzij mensen wiens naam eindigen op ieneke (sorry Rieneke, maar dat heeft toevallig niets met jou/jullie te maken) en ik geef toe .. het werpt pas sinds zeer recentelijk zijn vruchten af..

.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar ralph

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Rieneke
9-8-2008, 10:33 uur

@Wim

Bedankt voor de waarschuwingen en de tips.
We zijn er ons terdege van bewust dat CH geen paradijs en dat het in het begin moeilijk zal worden. We zijn er echter van overtuigd dat wij in CH beter af zijn dan in NL om uiteenlopende en pas in de laatste plaats financiele redenen.
Peter's werkgever kan zij expertise en ervaring inderdaad moelijk missen en heeft ons daarom dat aanbod gedaan met een opzegtermijn van 3 maanden ( voor hem en voor ons!).
De duistse benaming voor Peter's beroep is Datenbankentwickler en die zijn redelijk veel gevraagd. We zijn nu beig met en diplomavertaling van P's HTS diploma, waarbij we ook een verklaring krijgen wat een vergelijkbaar diploma is in CH.
Als jij of een vand e anderen nog een tip heeft voor het rechtstreekse sollicteren, bijv. welke bedrijven of kantons (leifst omgeving Bern, Zug, Luzern) dan zijn die naturrlijk ook welkom.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Rieneke

Re: Bedrijf beginnen in CH

, marti
9-8-2008, 19:53 uur

Dag Rieneke

'Zij' zijn ook ooit voor zichzelf begonnen in Zwitserland.

De lijst is wat gedateerd, maar toch ?
http://zwitserlandforum.wordpress.com/bedrijven/

Groet Marti

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar marti

Re: Bedrijf beginnen in CH

, bepke
15-8-2008, 10:03 uur

Hoi Rieneke,

Zowel mijn man als ik hebben een eigen bedrijf in Zwitserland (we hebben allebei een B-bewilligung). Ik heb een een mans zaak, wat bijzonder makkelijk te starten is. Ook mensen uit de Eu landen kunnen dat zeer eenvoudig doen, dus ook vanuit Nederland.
Mijn man werkt als consultant en heeft een Gmbh, dat wordt allemaal ingewikkelder. Behalve de bovenstaande discussie zal je man behalve die ene grote klant in Nederland nog meer klanten moeten gaan werven, anders wordt het gezien alsof je inj dienst bent van dat bedrijf.
Veel succes

Groetjes Bepke

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar bepke

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Rieneke
15-8-2008, 20:40 uur

Hallo Bepke,

Bedankt voor de tip over de meerder klanten. In eerdere reacties sotond ook al dat de belastingdienst ier fel op controleert.
Voor ons is een klant zoeken naast mijn man's huidige wekgever eigenlijk niet onderdeel van het plan. Dan kan Peter beter een baan zoeken, dat is dan eenvoudiger dan een bedrijf opzetten en daar een klant voor zoeken.
Althans dat lijkt ons voor het moment het beste.
Dus voor iedereen die in CH woont ben je of ken je iemand die en Datenbankentwickler zoekt laat het ons weten.

Ook aan de anderen nogmaals bedankt voor de hulp.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Rieneke

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Ruben
25-7-2013, 22:05 uur

Beste mensen,

Ik heb de intentie om eerst in CH een exportkantoor te openen.Ik blijf nog in NL wonen.Graag wil ik weten bij welke bank ik de grootste kans heb om een bedrijfsfinanciering aan te gaan.Ik vernam van anderen dat CH banken makkelijker financieringen geven voor startende ondernemers,klopt dit.

In welke kanton kan ik het best gaan vestigen ivm belasting en minder regels.
Alle adviezen zijn zeer welkom.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Ruben

Re: Bedrijf beginnen in CH

, ralph
25-7-2013, 22:25 uur

mm.. Ruben,

niet zo makkelijk adviezen te geven bij de weinige gegevens.

een paar illusies druk ik graag de kop in: banken in CH geven geen (gewoon geen, nul, niets) aan startende ondernemers in CH, laat staan aan hen die hier niet wonen.

ga je je hier WEL vestigen en breng je een paar ton, een goed verhaal en een business plan mee.. heel misschien, maar nog steeds waarschijnlijk niet, niets, nul, nada.

Als je ondernemer bent zeg ik: ondernemen is binnen Europa nergens makkelijker dan in CH.. das dan weer de andere kant van het verhaal.

Ik ken de export branche niet en de overige introductie levert ook niet echt veel info om je qua kanton van dienst te kunnen zijn.. daar zijn behalve de branche, vooral ook het volume van je business, het aandeel eigen vermogen, eventuele erfrechtzaken, de arbeidsintensiteit van de zaak en beslist nog enkele andere zaken maatgevend.

Mocht je desalniettemin denken serieus in Zwitserland te willen instappen met een bedrijf, nodig ik je van harte uit de dialoog op prive basis voort te zetten

mvg

ralphie

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar ralph

Re: Bedrijf beginnen in CH

, F. Etty
21-3-2015, 14:44 uur

Neem eens contact op met Herr Felix Tschopp uit Zug, Financieel Adviseur. Hij heeft een vrouw die Nederlands verstaat en spreekt. Spreekt heel goed Engels.
Zijn vrouw is een goede vriendin van mij, dus alle vertrouwen.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar F. Etty

Re: Bedrijf beginnen in CH

, mirjam
24-5-2015, 15:28 uur

Pieter, wat een zielige reactie!!!!

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar mirjam

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Pieter
24-5-2015, 19:23 uur

<Pieter, wat een zielige reactie!!!!>

Sorry, was een beetje kort door de bocht.

PRACHTIG land.
Moesten niet zoveel Zwitsers wonen ;)

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Pieter

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Simon
27-11-2015, 15:44 uur

Hoi,

Wie heeft er advies voor mij?
Ik zit er aan te denken om 'een bedrijf' te gaan starten in zwiterland.
Afgelopen jaar ben ik voor mezelf begonnen als zzp'er in de IT. Ingeschreven bij de KVK, Var-verklaring (WUO).
en inmiddels al weer wat maanden verder, waar ik mezelf verhuur aan een multinational in NL.

Is het voor mij voordeliger om een zelfde contructie op te zetten in Zwiterland? waar ik blijf werken voor dezelfde multinational, ik verander alleen het bedrijf waar aan uitbetaald moet worden.

2 (plus?) puntjes.
ik heb een zwiters paspoort.
ik heb familie in zwitserland, waar ik me zou kunnen inschrijven. (Basel, Geneve & Bern)

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Simon

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Indiana 12
9-2-2017, 20:21 uur

AaaavvvonnnddHay Simon,

ZZPer??

Sorry Simon, maar zoals ook jij weet, is het voor een ZZPer ONMOGELIJK om maar 1, schrijve een opdrachtgever te hebben, maar dat weet jij ook wel, toch.
Of je moet natuurlijk pakjesdrager zijn voor DHL of DPD, dan weer wel ja.
Ok , dat zijn inderdaad multinationals

Verder is het wat vaagjes, wat je 'aktiviteiten' zijn, maar wat ik hier uit op maak, is dat je op zoek bent naar een gunstig belastingklimaat, klopt dat???

En dan dat woord 'multinational' dat is ook wel een heeeel erg ruim begrip, toch.

En je hebt familie in Zwitserland, waar je je kunt inschrijven??'
Een beetje 'zelfstandige' kan het zich ook veroorloven een EIGEN adres te hebben hoor, temeer je ook nog eens(naar eigen zeggen) over de Zwitserse nationaliteit beschikt.
Of zijn de inkomsten uit je aktiviteiten niet zo rendabel dat je je geen eigen adres kunt veroorloven???

Misschien Luxemburg een optie, daar is enkel een brievenbus noodzakelijk,!!!

Ok het zal niet eenvoudig zijn je slaapzak daar in te moffelen, maar voor je 'zakelijke aktiviteiten' moet het voldoende zijn.

Ik was geruime tijd niet meer hier, maar het valt op dat er toenemend individuen opduiken die wel heel erg weinig met Zwitserland gemeen hebben.

Prettige avond nog

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Indiana 12

Re: Bedrijf beginnen in CH

, JumJum
3-7-2017, 18:45 uur

Beste Allemaal,

Bedankt voor het delen van jullie kennis en ervaringen.
Ook ik heb een vraag voor jullie, wie kan mij helpen?

Situatie:

Ik heb de Nederlandse nationaliteit, B permit in Zwitserland.
Momenteel zit ik in een onderhandelingsfase met een Belgisch bedrijf welke een 2de vestiging heeft in Nederland en nu een 3de vestiging in Zwitserland wilt hebben.

Nu ben ik de eerste en enige persoon die zelfstandig de Zwitserse markt zal gaan opzetten. Nu hebben mijn partners aangegeven dat het ideaal plaatje voor hun is om hun mijn werkuren te factureren (+naast het hebben van een aandelenportefeuille).

Wetende dat je als ZZP'r meer dan 1 opdrachtgever zal moeten hebben.
Over 2 dagen heb ik het vervolg gesprek met mijn toekomstige partners.

Hoe zien jullie deze situatie? Is het mogelijk, is het voordelig, eventuele tips?

Groeten

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar JumJum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, JumJum
3-7-2017, 18:47 uur

Beste Allemaal,

Bedankt voor het delen van jullie kennis en ervaringen.
Ook ik heb een vraag voor jullie, wie kan mij helpen?

Situatie:

Ik heb de Nederlandse nationaliteit, B permit in Zwitserland.
Momenteel zit ik in een onderhandelingsfase met een Belgisch bedrijf welke een 2de vestiging heeft in Nederland en nu een 3de vestiging in Zwitserland wilt hebben.

Nu ben ik de eerste en enige persoon die zelfstandig de Zwitserse markt zal gaan opzetten. Nu hebben mijn partners aangegeven dat het ideaal plaatje voor hun is om hun mijn werkuren te factureren (+naast het hebben van een aandelenportefeuille).

Wetende dat je als ZZP'r meer dan 1 opdrachtgever zal moeten hebben.
Over 2 dagen heb ik het vervolg gesprek met mijn toekomstige partners.

Hoe zien jullie deze situatie? Is het mogelijk, is het voordelig, eventuele tips?

Groeten

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar JumJum

Re: Bedrijf beginnen in CH

, marti zuidam
29-11-2015, 23:54 uur

Probeer eens op
http://online-services.admin.ch/startbiz-informationen-und-k ennzahlen/

groet marti zuidam switzerland.wf

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar marti zuidam

Re: Bedrijf beginnen in CH

, marti zuidam
30-11-2015, 0:06 uur

Dit is een deeplink
http://www.kmu.admin.ch/kmu-gruenden/index.html?lang=de

groet marti zuidam http://zwitserlandforum.wordpress.com

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar marti zuidam

Re: Bedrijf beginnen in CH

, Tommy
8-2-2017, 9:15 uur

Levensgevaarlijk!!!Niet aan beginnen!!!

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Tommy
terug

Reageer


Het bericht waarop je wilt reageren:Onderwerp (verplicht, typ het onderwerp van je reactie in):


Bericht (verplicht, maximaal 5000 tekens):


Naam (verplicht):


email address


E-mail (als je dit invult kunnen mensen rechtstreeks op je reageren, maar je e-mailadres komt niet op de site te staan):


Laat het mij via email weten, als er een reactie wordt gepost bij dit onderwerp.
Laat het mij altijd via email weten, als er in dit forum geschreven wordt.

  


terug